Hur fungerar matchningen?

En stor del av att bli värdfamilj som kan vara läskig är att du inte vet vilken student du kommer att få. I denna intervju med Nyamusi hoppas vi skapa en klarhet i hur matchningen mellan student och värdfamilj fungerar och vad som händer om en familj och student inte kommer överens.

Hur fungerar matchningsprocessen för studenter som har valt värdfamilj?

Så vi tar generellt med i processen vad studenten har begärt. Vi funderar också på vad de flesta värdfamiljer har begärt och sedan går vi igenom båda profilerna parallellt och ser vilken student som matchar dem kriterierna. Vi överväger saker som kostrestriktioner. Vi tänker även på kriterier som avstånd, närhet till DIS och syskonens ålder. Vi kan ibland även ta med saker som sociala aspekter av familjen och hobbyer, som vad de tycker om att göra och vad studenten gillar att göra. Och vi tänker också på inkluderingen i familjen. Vi förväntar oss att familjer förstår studenter som kan komma från en minoritetsposition. Vi tänker även mycket på inkludering i stort, som hur öppet sinne familjer har.

Om en familj specifikt anger att de inte vill ha en student som röker, kan det respekteras?

Ja absolut! Detta är en av faktorerna vi tänker på när vi pratar om inkludering ur familjeperspektivet och även students perspektiv. Om en familj säger att de inte vill ha en student som röker, ger vi dem inte en student som röker. Vi tar även hänsyn till om familjen kan laga mat till studenten. Studenternas kultur är även något vi alltid tar hänsyn till. Våra studenter är amerikanska studenter men det betyder inte nödvändigtvis att de är amerikanska medborgare. Så vi har en kategori där en familj kan välja om de vill ha en amerikansk medborgare eller en icke-amerikansk medborgare eller om de inte har någon preferens. Och vi försöker möta deras önskemål i allra största mån.

Så om en familj bara vill ta emot manliga studenter?

Ja, vi skulle respektera deras önskemål, ja.

Vad händer om en student flyttar in hos en familj och inte kommer överens med dem?

Ja, då skulle vi ingripa och se hur vi kan hjälpa till att förändra situationen. Både om vi ​​blivit informerade genom att studenten har berättat men också om vi blivit informerade genom att familjen har berättat, så ingriper vi och ser vad vi kan göra. Det är åt båda hållen. Så, studenten kan nå ut till oss och familjen kan också nå ut. Om det är ett problem som skulle kunna lösas, så försöker vi stödja dem och använda resurser för att lösa problemet. Och är det en fråga som inte går att lösa så tar vi beslut om studenten måste flytta ut. Men innan ett sånt beslut tas så försöker vi alltid först lösa situationen och sedan ger vi dem ett fönster på två veckor efter ankomsten för att se om det löser sig. För ibland kan det vara en fråga om anpassningar till att vara i ett främmande land, en främmande kultur, ett främmande hem och att bara ta itu med allt samtidigt.

Vi hade faktiskt flera fall med studenter som kände att de inte riktigt kom överens med sin familj eller trivdes på den platsen de tilldelats. Men när vi ingrep genom att gå in och stötta dem och prata med dem om att de kanske känner så här för att de är nya och uppmuntrat dem att ge det lite tid så har de vänt och sagt ”omg, I really like this place”.

Har du fler frågor gällande matchningen eller andra aspekter av att vara värdfamilj. Tveka inte att skicka din fråga till oss:

Kontakta oss

Lämna ett svar