Nya omgivningar, och den utmanande anpassningen till ett nytt land

SP14 SIE Shaojun long tour stockholm (36)

Alla DIS-studerande kommer uppleva en form för anpassningsreaktion, när de ska komma till rätta i sitt nya liv i Sverige. Dagligen dyker nya utmaningar upp: en ny slags frukost, offentlig transport, en annorlunda undervisningsform, eller bara cyklister som susar förbi öronen. De av våra studerande som bor hos en värdfamilj, kommer från dag ett tätt inpå den svenska kulturen. De studerande som bor hos värdfamiljer ska därför förhålla sig till många intryck på en gång, och en reaktion är helt naturlig. Några studerande är redan överväldigade vid ankomsten till Sverige, medan andra är mer avslappnade. Det kan ha något att göra med, att några studenter förväntar sig att reagera på ett särskilt sätt, vilket kan öka reaktionen.

Vi har pratat med DIS Cultural Learning Facilitator, Anders Larsen, om vad som faktiskt händer i kroppen, när vi blir utsatta för en markant förändring i vår omgivning:

”Beroende på, hur man som person hanterar svåra situationer, finns det olika reaktionsmönster. Rent fysiologiskt reagerar kroppen genom att försätta sig i alarmberedskap. Det autonoma nervsystemet överarbetas, och produktionen av hormonerna kortisol och adrenalin stiger. Vi kan uppleva denna kroppsliga reaktion på olika sätt, men ofta som en kombination av följande symptomer: svårt att hålla överblick, bekymran, dåligt humör, nedsatt minne, sömnlöshet, förhöjt blodtryck, hjärtklappning, hyperventilation och mag- och tarmbesvär”, berättar Anders Larsen.

Anders_Georg_Hagerup_Larsen_1435
Anders Larsen

Som i alla andra sammanhang, är vi människor olika. Det kommer också till uttryck vid mötet med en ny kultur:

”Några isolerar sig, medan andra får ett ökat behov för att vara omkring andra. Är du värdfamilj för en studerande, försök att lägga märke till din students reaktionsmönster under de första veckorna. Om den studerande har svårt för att överkomma enkla uppgifter, är det troligtvis relaterat till, att den studerande är inne i en fas där han eller hon vänjer sig till den nya miljön. Det kan ta kort eller lång tid, allt beroende på vem man är”, säger Anders Larsen.

Vad kan du som värdfamilj göra?

När man är värdfamilj för en studerande, som genomgår en anpassningsfas till de nya omgivningarna i Sverige, kan det vara knepigt att veta, hur man kan ge bra stöd. Anders Larsen ger här sina bud på, hur värdfamiljer kan hantera situationen:

  1. Hör med den studerande hur den har det, och visa förståelse för, att det kan vara svårt att vänja sig vid nya omgivningar.
  2. Fråga den studerande om den har upplevt liknande reaktioner förut. Till exempel då de påbörjade studier vid universitetet, eller vid en annan omvälvande händelse i livet. Fråga vad som då hjälpte studenten att få det lättare.
  3. Hjälp den studerande med att känna sig hemma. Det kan vara att ha en egen plats vid matbordet, genom att få vara med i en familjetradition, eller genom att den studerande delar en tradition från sin egen familj.
  4. Hjälp den studerande att etablera fasta rutiner. Det hjälper att gå och lägga sig och stiga upp samma tid varje dag, att ta bussen vid samma tid varje dag, samt att ha fasta vanor hemma. Ju mera dessa vanor ligger fast, ju mindre onödig huvudbry för studenten.
  5. Hjälp den studerande att fokusera på de igenkännbara delarna av vardagen, istället på allt som är annorlunda.
  6. Hjälp den studerande med att hålla modet uppe. Överväg hur man vänder en situation till något positivt, och var inte rädd för att använda humor.

Lämna ett svar